Про інститут>>>

Ua >Ru>

Головна
Про інститут

Генеральний план

Проекти
Історія
Контакти
Директор
Прес-реліз
 • Дочірнє підприємство "Інститут Генерального плану м. Києва" ПАТ "Київпроект"
 • Рік заснування - 2003
 • Кількість працівників станом на 10.01.2006 - 93 чол.
 • Адреса - 01601 Київ-601, вул. Б.Хмельницького, 16-22-Б

Основні відділи та служби:
   • Керівник - Чекмарьов Володимир Гнатович
   • архітектурно-планувальна майстерня № 8 - начальник Желтовський Володимир Васильович
   • інженерний відділ - начальник Квачова Алла Василівна
   • відділ економіки містобудування і міського землекористування - начальник Вишневський Борис Євгенійович
   • відділ транспорту - начальник Лисюк Генадій Григорович
   • інформаційний відділ
   • геоінформаційна та інтернет підтримка

Основні види діяльності:

- проектні, проектно-вишукувальні, вишукувальні роботи; діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом; дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук.

Ліцензія Серія АА № 665286 24 від 24.07.2003

- проведення землеоціночних робіт.

Ліцензія Серія АБ № 107960 від 03.08.2005

Сертифікат ISO 9001 № 154361 від 24.05.2004

За високу майстерність в галузі містобудування та інженерно-транспортної інфраструктури міста, розробку найбільш визначних проектів Державними преміями нагороджено 9 спеціалістів Київгенплану.
Славу та гордість Київгенплану становлять митці, які удостоєні почесних звань, серед них :
1 заслужених архітектори, 1 заслужений економіст, 1 заслужений працівник транспорту.

Список робіт по відділам:

Архітектурно-планувальна майстерня №8

 • Планування території на регіональному рівні.

 • Генеральні плани населених пунктів.

 • Плани зонування території.

 • Детальні плани територій.

 • Інша містобудівна проектна документація.

Тел.234-03-2

234-61-31

Інженерний відділ

 • Розділ «Інженерне забезпечення та інженерна підготовка території» у складі містобудівної документації.

 • Гідравлічні розрахунки газових мереж.

 • Поперечні профілі вулиць.

 • Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні підприємств, будинків і споруд.

 • Охорона навколишнього середовища у складі містобудівної документації

 • Розробка схем планувальних обмежень, у т. ч. санітарно-захисних зон від промислових, транспортних, комунальних об’єктів, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг об’єктів водного фонду.

Тел.234-50-84

234-25-34

Відділ транспорту

 • Розділи "Транспорт" в схемах планування територій (областей, районів), в генеральних планах міст, детальних планах територій;

 • Окремі розділи комплексних схем транспорту міст та техніко-економічних обґрунтувань транспортних об'єктів і споруд;

 • Галузеві схеми розміщення транспортних споруд (автозаправних станцій, автовокзалів і автостанцій тощо).

Тел.234-90-25

Відділ економіки містобудування та міського землекористування

 1. Містобудівні розрахунки розміщення (реконструкції) об'єктів різного функціонального призначення.

 2. Проекти детального планування території

 3. Проекти розподілу території

 4. Галузеві схеми розміщення об'єктів обслуговування населення

Тел.234-01-31

234-10-87


© 2003-2018 Київгенплан. Всі види містобудівних робіт.